Välkommen till Adler Management AB

Adler Management kan erbjuda dig alla eller valda delar i byggprocessen.

Tidig kostnads och tidstyrning ger kontroll av projektet från start till mål.

Dina behov och önskemål skall definieras i en strukturerad projektutvecklingsprocess.

Projektet tillsätts med en projektledning som levererar reella kostnadskalkyler och kvalitetssatta tidplaner för att du skall känna dig trygg.

Vi erbjuder:

  • Projektutveckling
  • Projektering
  • Projektledning
  • Byggledning
  • Detaljplaneändringar
  • Bygglovsprocessen
  • Tidplanering
  • Kalkylering
  • Kostnadsstyrning

Skarpsynthet & Översikt

Med gedigen språklig kunskap har vi idag tyska och engelska företag som etablerade kunder likväl som svenska företag.

Från investeringsbeslut till färdigställande är ledtiden idag kort vilket leder till att slutkundens behov måste vara väl definierade från start. Byggherrens beslutsprocess måste vara bra underbyggd med kostnadsbedömningar innan kontrakt och etableringsförhandlingar är klara.

Budget och kvalitetsnivåer måste innehållas inom de ramar som ställts upp för projektet.

Framgångsrikt fördefinierade krav och behov ger att korta produktions, projekt och-ledtider kan genomföras.

Välkommen att ta kontakt!

För att se mer information och bilder, gå till projekt.