Hotell

F1 Västberga

Anpassning av restaurangdel till hotellet
Tillfälligt bygglov – 5 år
800m2
Byggstart januari 2013
Öppning påsken 2013

Fler projekt