Bauhaus

Bauhaus Infra City

38 000m2 stor fastighet
17 000m2 butik
November 2012 – December 2013
14 000m3 lera är bortforslad

Bauhaus Uppsala

18 000m2 butik
Utbyggnad av befintlig butik
Klart påsken 2011

Fler Projekt​​