Sjukhus

Karolinska

Adler har utfört stängning och överlämnande av fas 5 till beställaren.
BTA: 330 000m2
290 byggbodar
1 600 genomsnittlig arbetssyrka

Fler projekt